Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 3.Soru

3.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 3.Soru
transkript: 3. Gelişme için karbonun tek kaynağı olarak organik maddeleri kullanan bakterilere ne ad verilir? )> ) Oksotrof ) Ototrof ) Prototrof ) ) UCU? Helerotrof Litholrof m
Yorumlar
  • 0 Yorum