Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Aşağıdakilerden hangısi Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) için kullanılan materyallerden biri deg“ ildir? A) DNA pulimeraz enzimi B) Resıriksiyon enzimi C) Nukleolıd bazîarw D) Primerîer E) HedefDNA
Yorumlar
  • 0 Yorum