Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Aşağıdaki bakteri virulens faktörlerinden hangisi konakçı savunmasında aktif rol oynayan Iökositleri Iize eder? > Deoksiribonükleaz m ) ) Kollajenaz ) Koagulaz ) ) UO Lökosidin Hemolızin rn
Yorumlar
  • 0 Yorum