Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru

10.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Vücudun kendine has yapılarına karşı immun yanıt oluşturulmamasına ne ad verilir? A) Doğal dırenç B) 8ve tolerans C) immunolojik beHek D) Spesıme E) Doğal bsğışwklık
Yorumlar
  • 0 Yorum