Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: 14, Antijenik determinantın antikorda bağlandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A) Fc kısmı B) Paratop C) Sebat bölge D) Katlanma bölgesi E) Hmek böîgesw
Yorumlar
  • 0 Yorum