Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17_ Langerhans hücreleri aşağıdaki organlardan hangisinde bağışıklık olayında görev alır'? A) Böbrek B) Karacığer (3) Göz D) Meme E) Deri
Yorumlar
  • 0 Yorum