Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru

18.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru
transkript: 18. Serolojik reaksiyonların ikinci aşamasında antijen ve antikor moleküllerinin birbirine spesiiik olarak bağlanması sonucu oluşan kompleks yapıya ne ad verilir? A) Lanis ('mgü) FormaSyonu B) Radial Immunodıffuzyon C) Viral Hemaglutinasyon D) Zon Fenomeni E) Konjugasyon
Yorumlar
  • 0 Yorum