Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19. ELISA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sonuçlar renk d ğişwklıği olup olmamasına göre değerlendiriîir. Testin ara basamaklarrnda reaksiyona girmeyen moleküller yakanarak uzaklaştırılır. Çok düşük düzeydeki antijen veya antikor düzeyleri saptanamazv Reaksiyonlar katı yüzeyde şekillenır. Konjugat kullanımı gerekîidir,
Yorumlar
  • 0 Yorum