Ticaret Hukuku 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
Ticaret Hukuku 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15_ Anonim şirketlerde pay kavramı ile ilg i aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Payın itiban değen en az bir kuruş ve katları olabmr. B) Pay sayısı ile itibarı değerin çarpımı sonucu ortaya çıkan mıktar, anonım şırketın esas sermayesini oluşturur. C) Payın itibari değeri ile gerçek değerimn eşıt olması zorunludur. D) Sermayenin eşitmiktarlara bölünmüş her bir parçasına pay ısmı verılır. E) Pay sayısı anonim şirkelln kuruluş aşamasında esas sözleşme ile belirlenir.
Yorumlar
  • 0 Yorum