Ticaret Hukuku 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 16.Soru

16.Soru
Ticaret Hukuku 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 16.Soru
transkript: 16_ Anonim şirketlerde esas sözleşme değişikliği süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 8) Esas sözleşmeyi değiştirme yetkısı yalnızca genel kurula aittir. Faaliyetalanlarıbelirlenlpılanedilenanonim şirketler esas sözleşme değişikliklerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almalıdır. Genel kurul ya usulune uygun olarak toplantıya çağrılarak ya da çağrısız olarak toplanabilir. Esas sözleşmede yapılması ıstenen değlşlklıklere ilişkin taslak metin denetçiler tarafından hazırlanlr. Esas sozleşme değışlkhğının nıtelığı dıkkate alınarakgenel kuruldafarklı toplantı ve karar nisaplarıaranır.
Yorumlar
  • 0 Yorum