Ticaret Hukuku 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 2.Soru

2.Soru
Ticaret Hukuku 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 2.Soru
transkript: 2. Halka açık anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki iiadelerden hangisi yanlıştır? A) Hisse seneden borsada ışlemgörmekte olan halka açık anonım şırkeiler ıçın borsa mevzuatı da geçerlidir. B) Kâr payı dağıtmakla yukumludurler. C) Halka açık anonim şirkeUerde kurumsal yönetim ılkeieri uygulanacaktır. D) Halka açık anonim şirketler, öncelikle Türk Ticaret Kanunu hükümierine, boşluk bulunmasıdurumunda ise Sermaye Piyasası Kanunu hükumierıne tabidir. E) Esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla kâr payı imtiyazı sağlayarak, oy hakkindan yoksun hisse senedi çıkarabilirler.
Yorumlar
  • 0 Yorum