Ticaret Hukuku 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 10.Soru

10.Soru
Ticaret Hukuku 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 10.Soru
transkript: 10, Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarına katılabilecek olanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İntifa hakkı sahipleri genel kurula katılabilir. Murahhasuyelerıleen az bıryonehm kurulu üyesi genel kurul toplantısında hazır bulunmalıdır. Oydan yoksun kişılertoplanlıya katılamazlar. Hazır bulunanlar listesinde adv bulunan pay sahipleri genel kurul toplantısına katılabilır. Denetçi genel kurulda hazır bulunup görüş bİldİVebllll.
Yorumlar
  • 0 Yorum