Ticaret Hukuku 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
Ticaret Hukuku 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15_Anonim şirketlerde pay sahibinin idari hakları ile ilgili aşağıdaki iiadelerden hangisi yanlıştır? A) Pay üzerinde intifa hakkı kurulmuş olması halinde paya bağlıolan genelkurula katılma, genel kurulda konuşma ve öneride bulunma hakları kural olarak intifa hakkı sahibine aıttır. B) Genel kurula katılma ıle genel kurulda konuşma ve öneride bulunma hakları bizzat pay Sâhİbl tarafından kullanılabileceği gibı temsilci aracılığı ile de kullanılabilir C) Uzerınde ıntrfa kurulmuş bır paya ılışkın oy hakki, intifa hakkı sahibine aittir. D) Pay üzerinde rehin hakkı kurulmuş olması halinde genel kurula katılma, genel kurulda konuşma ve önerıde bulunma hakları rehın hakki sahibine aittir E) Pay sahipleri oy haklarlnı genel kurulda ve paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanabilirler.
Yorumlar
  • 0 Yorum