Ticaret Hukuku 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 18.Soru

18.Soru
Ticaret Hukuku 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 18.Soru
transkript: 18_ Anonim şirketlerde rüçhan (yeni pay alma) hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) E) Rüçhan hakkı, yalnızca pay sahıplerme (amnmış olması nedeniyle sübjeknf bir haktır. Rüçhan hakkım kullanabilmelen için pay sahiplerıne en az otuz beş gün süre verilir. Ruçhan hakkwnın genel kurul kararı ıle sınırlandırılabümesi veya bütünüyle ortadan kaldırılabilmesi mümkündür. Rüçhan hakkı, yalnızca sermayesini artıran şirkete karşı ileri sürülebilmesw nedeniyle nıspi bır haktırv Rüçhan hakkı esas sermayenin dış kaynaklardan artırılması halinde pay sahiplerine tanınan bir haktır.
Yorumlar
  • 0 Yorum