Ticaret Hukuku 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
Ticaret Hukuku 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yönetim kurulu uyeleri kural olarak genei kurul tarafından seçilir. 5) |Ik yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmede gösleriimesi gerekir. C) Yonetim kurulu uyelerınm seçimi ıçın nıtelıkli yeler sayı aranmaktadır. D) Yönetim kurulu üyelerının seçımi olağan ya da oiağanüsiü gene! kurul toplantısında yapilabilir. E) Konusu kamu hizmeii olan anonimşirketlerin yonetim kurullarında devlet, il özel ıdaresi, belediye gıbi kamu tüzel kişilerıne iemsiici bulundurma hakkıîanınabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum