Ticaret Hukuku 2 2016 - 2017 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
Ticaret Hukuku 2 2016 - 2017 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Anonim şirketlerde pay sahibinin sermaye getirme borcu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 5) E) Sermaye getirme borçlarını yerini getirmeyen pay sahiplerine karşı ıflas davası açıiabihr. Sermaye getirme borçlarını yerme getirmeyen pay sahiplerine karşı şirket icra takıbı yapabiiir. Pay sahibine, kanunda öngörülen istisnalar dışında, pay bedeiinı ve ihraç primini ıfa dışında bir borç yüklenemez. Nakdi sermayenin getirilmesinde temerrüt hâlinde pay sahibınden temerrüt faizi talep edıiebıhr. Pay sahibinin sermaye borcuna uygun davranmaması sonucu şırketın uğradığı zarar nedeniyle tazminat talep edilebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum