Ticaret Hukuku 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
Ticaret Hukuku 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15, Kambiyo senetlerinin ortak hükümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Bir kambiyo senedinin temsiici aracılığıyla düzenlenmesi ve ımzalanması mumkun değildir. Seneite zaten imzası bulunan bir kişi tarafından da aval veriimesi mümkündür Hamii, vadesı geldiği hâlde ödenmeyen senet bedelini tahsii edebiimek ıçin keşideci ve cırantaiarin yani sıra avalısiı de takip edebilir. Fiil ehliyeti olmayan bir kişi, her nasıisa kambıyo senedı düzenleyecek olursa bu senetten dolayı sorumlu tutulamaz. Ciro, kambiyo İİİŞkiSİ dışındaki kişilere yapılabileceği gibi, poiiçeyi kabul etmiş olsun veya oimasın muhataba, keşideciye veya senet iie borç alıma girmiş olaniardan herhangı birine de yapılabilir,
Yorumlar
  • 0 Yorum