Ticaret Hukuku 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
Ticaret Hukuku 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru
transkript: 20. Çekle ibraz süresinin geçmesinin hukuki sonuçları ile ilgilli aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) İbraz süresının geçmesıyle bırlıkte. muhatap bankanın ödeme yükümlülüğü de sona erer İbraz süresi içinde çeki muhatap bankaya ibraz etmeyen hâmil, keşideci de dâhil olmak üzere çekten sorumlu olan kışilere kambiyo Hişkisınden kaynakkanan başvuru hakkını kaybeder. İbraz süresinin geçmesinden sonra yapılan cıroıar, alacağın ıemlıkı hükümlerıne tâbıdır. İbraz süresi geçtikten sonra çekin muhalaba ibrazı hâlinde, hesapta karşılık yoksa karşılıksız çeke whşkin hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanır. İbraz süresi geçen bir çek içın, keşidecw, bankaya talimat vererek çekten cayabilir
Yorumlar
  • 0 Yorum