Ticaret Hukuku 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Ticaret Hukuku 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Aşağıdaki lerden han limited şirketin unsurlarından biri deg“ ildir? A) B) C) Ortakların gerçek veya lüze! kişilerden oluşması Onaklanm şirkeıe karşı laahhüt enikleri sermaye paylarıyla sımrlı olarak sorumlu olması Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabiîmesi Tüzel kişmğe ve tacir sıfatına sahıp olması Iki veya daha fazla kişi ile kurulmasw
Yorumlar
  • 0 Yorum