Ticaret Hukuku 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Ticaret Hukuku 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket genel kurulunda ağırlaştırılmış karar yetersayısı aranan hallerden hiri değ ildir? A) B) C) D) E) Şirket ışletrne konusunun değiştinlmesi Esas sermaye paylannın devnnin yasakîanması Bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörüîen sebepten doiayı şirketlen çıkarılması Denetçilerin atanmaları ve görevden alınmaları Esas sermayenin artırwîması
Yorumlar
  • 0 Yorum