Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Ara Sınavı 1.Soru

1.Soru
Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Ara Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketle kuruluşundaki hukuka aykırılıklar sebebiyle fesih davası açma yetkisi tanınanlardan biridir? A) Denetçi B) Bütün alacaklılar C) Gümrük ve Tacaret Bakanlığı D) Sermaye Pıyasası Kurulu ) m Rekabet Kurulu
Yorumlar
  • 0 Yorum