Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13. Anonim şirketlerde yıllık kârın yüzde beşinin, ödenmış sermayenm yüzde yarmisine uîaşıncaya kadar ——————— ayrılması zorunludur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A) kanuniyedek akçeye B) ıhtıyariyedekakçeye C) kârpaywavansına D) intifa hakkına E) rüçhan hakkına
Yorumlar
  • 0 Yorum