Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19_ Anonim şirketlerde esas sözleşme değişiklıgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Esas sözleşmenin değişlırılmesıne ılışkın genel kurul kararının ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedirv B) Esas sozleşme değlşıklığı teklmnın oylandığı genel kurul toplantısında, Oyda imtiyazlar dikkate alınmaz. C) Esas sözleşme değişikliği teklifinın, olağan veya olağanüstü genel kurul loplanîlsında görüşülmesi mümkündür. D) Esas sözleşme değişikliğinde licarel siciline tescil bıldiricl etkiye sahiptir E) Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararının, şirketin internet sitesine konulması gerekmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum