Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Ara Sınavı 5.Soru

5.Soru
Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Ara Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Anonim şirketlerde Sermaye payı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şirket sermayesinin genel kurul kararıyla anırılması ve azaltılması mümkündür. B) Paylerm mbari değerleri toplamı şirketin esas sermayesine eşittir. C) Esas sözleşmede sermayenin ve her bir payın itibari değerinin gösterilmesi zorunludur. nım ş' ketin sermayesi belirli ve paylara 'nmüş . E) Her payın itibari değeri en 3210 kuruştur
Yorumlar
  • 0 Yorum