Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Ara Sınavı 6.Soru

6.Soru
Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Ara Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Anonim şirketlerde yönetim kurulu toplantıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yönetim kurulu toplantıya başkan veya başkan vekili tarafindan çağrılır. Yönetim kurulu toplantıları iki ayda bir yapılmak Zorundadır. Toplanlılarda üyelerden her bll'İ iki oy kullanma hakkına sahiptir Yönetim kurulu üyelerı bırbırlerim temsılen oy verebilirler. Çekimser oy kullanılamaz
Yorumlar
  • 0 Yorum