Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Anonim şirketlerin kuruluşundaki eksiklikler sebeb" Ie fesih davası ne zamandan itibaren açılabılır? Şırket esas süzîeşmesının Bakanhkça onayianmasmdan Şirket esas sözleşmesinin ımzalanmasından Şirketin kuruîuşunun Ticaret Sicil Gazetesi ile ilanından Şırkelın tıcaret siciline tescilinden Şirketin ılk genel kurul toplantısından
Yorumlar
  • 0 Yorum