Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13_ Tacır A'nın lican vekil olarak atadığı B, kendisine açıkça yetkw verilmemiş oimasına rağmen A adına pohçe düzenlemwştir Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Senet, yelkilı kişi tarafından düzenienmediğinden poliçe nıteîiğinde değwldır. B) B yetkisız de oisa A, poliçeden sorumlu olur. C) Tican vekilin temsil yetkisı kambiyo taahhüdünü de kapsadığından poliçe geçerlidir D) A onay vermezse B, poliçeden bizzat sorumiu olur. E) Polıçenın bağlaywcılığı, polıçemn verıldiğı üçüncü kişinin iyıniyeüi olup olmamasına göre değişir
Yorumlar
  • 0 Yorum