Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Ahmet tarafından düzenlenerek Aysel'e verilen ve “ıbrazında ödeyeceğim" ıçeren bono, Aysel tarafından Esra'ya ve Esra tarafından da Ufuk'a devrediımiştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ufuk tarafından düzenleme tarıhınden itibaren bır yıl içinde ödenmek üzere Ahmefe ibraz edilmelıdir, B) Ayseı tarafından düzenleme tarihınden ilibaren bir ay ıçinde ödenmek üzere Ahmet'e ibraz edilmelıdir. C) Ahmet tarafından düzenleme tarihinden itibaren bir yıl içinde Aysel'e kabul için ibraz edılmelidir. D) Ufuk tarafından ödeme gününü izleyen ıki iş günu ıçınde odenmek uzere Esra'ya ıbraz ediımelidir. E) Ufuk tarafından düzenleme larihınden itibaren üç ay içinde ödenmek üzere Aysel'e ibraz edilmelldir.
Yorumlar
  • 0 Yorum