Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru

2.Soru
Ticaret Hukuku 2 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru
transkript: 2. Genel kurulda aşagıdaki kararlardan hang sermayenin tümünü oluşturan pay sahiplerinin oybirliğiyle alınır? Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yüksemlmesme ılişkm karanar Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararîar Imnyazlı pay oluşturulmasına ilişkin kararlar Nama yazıh payîarm devrinin sınırlandırılmasma ilişkin kararlar Şirketin işhalme konusunun tamamen değıştrrilmesıne ilişkm kararlar
Yorumlar
  • 0 Yorum