Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 12.Soru

12.Soru
Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 12.Soru
transkript: 12- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Iş Sözleşmesi Kanunu'na göre, bir gerçek ve tüzelkişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde toplu iş sözleşmesi hangi düzeyde yapılabilir? > ) İşyerıduzeymde ) Işîetme duzeyınde ) İşkolu düzeymde ) ) Uncu Uiusal düzeyde Taraf iradeîerine bağlı olarak ıstenilen her düzeyde yapwlmasw mümkündür. rn
Yorumlar
  • 0 Yorum