Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 13.Soru

13.Soru
Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 13.Soru
transkript: 13_Top|u iş sözleşmesinden yararlanmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 8) E) Taraf ışçı sendıkasına üye olmayan işçiler dayanışma aidatı ödemek suretiyle îopîu iş sözleşmesinden yararlanabilirlerv İşveren adana işletmenin bütününü yönelen işveren vekilleri toplu iş sözîeşmesinden yararlanamazlar İşveren tarafının temsılcısı sıfatwyla toplu ış sözleşmesinin görüşülmesi sırasında görev almış oianlar toplu ış sdzieşmesinden yararlanamazlar. Grev sırasında çalışması zorunlu oianlar dışında, grev süresince kendi aslekleri ile işyerinde çalışan sendwka üyesi işçilen grev sonucunda yapılan topîu iş sözîeşmesinden yararlanamazlar. Alt işveren işçileri de dayanışma awdatı ödeyerek aslî işveren işçileri için yapılan toplu ış sözleşmesınden yarananabilirler.
Yorumlar
  • 0 Yorum