Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 14.Soru

14.Soru
Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 14.Soru
transkript: 14_ Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihle sözleşmeye taraf işçi sendikasına üye olmayıp sözleşmenin yürürlükte bulunduğu daha sonraki bir tarhte üye olan işçiler hangi tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya başlarlar? A) Topîu iş sözleşmesinin yürünük tanhinden mbaran B) Uyelikîarihinden itibaren C) Uyelıktanhınden ıtıbaren 10 gun snnra D) Uyeiiklerminîarafışçısendwkasmca işverene bıldimdiği tarihten itıbaren E) Uyeliktanhinden itibaren 15 gün sonra
Yorumlar
  • 0 Yorum