Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 17.Soru

17.Soru
Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 17.Soru
transkript: 17, Toplu menfaat uyuşmazlıklarında loplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan birinin gelmemesi, gel halde görüşmeye başlamamas4 toplu g'oruşmeye başladıktan sonra toplantıya devam etmemesi veya toplu görüşme süresi içerisinde tarafların anlaşamadıkları hallerde tarafların başvurmak zorunda oldukları çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir? Oiağan arabuluculuk Oiağanüslü arabuluculuk 007) D E Zorunlu iahkrm ) ) ) Ihiıyen tahkim ) ) Grev
Yorumlar
  • 0 Yorum