Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 4.Soru

4.Soru
Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 4.Soru
transkript: 4. İşçi ve işveren sendikalarının ve konfederasyonların tüzel ki kazanabilmeleri | in kuruluş tüzüklerının kurucular tarafından aşağıdakilerden hangisine verilmesi gerekmektedir? Kuruluşun merkezinm bulunacağw ildeki iş mahkemesme Kuruluşun merkezmın bulunacağı ıldeki Çalışma ve İşkur |I Müdürlüğü'ne Kuruluşun merkezının buîunacağı alın vahliğine Çalışma ve Sosyaî Guvenlık Bakanlığw'na |çış1eriBakan|<ğFna
Yorumlar
  • 0 Yorum