Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 5.Soru

5.Soru
Toplu İş Hukuku 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Aşağıda temsilcilıgı sıfatının so rden hangisi işyeri sendika ermesine yol açan nedenlerden biri değildir'? A) com ) ) ) Sendika tüzeîkişiliğınin sona ermesı Sendıka üyehğının sona ermesı Temsilcmin iş sözleşmesinm feshedwlmesı işyeri sendika ıemsıîcismin çahşıığı ve temsilci olarak atandwğı işyerimn ışveren tarafından temsılcınm onayı olmaksızın değiştirilmesi Temsılcinin atanması ıçin gerekh olan şartlardan birisini kaybetmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum