Toplu İş Hukuku 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Toplu İş Hukuku 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19. |. Yorum davası toplu iş sözleşmesinin hem normatif hem borç doğurucu hükümleri için açılabılır. ||. Yorum davası yalnızca toplu iş sözleşmesinin iaraflarrnca açılabiiir. |||. Yorum davasında, İş Mahkemesınm verdıği karara karşi ıiıraz yolu kapalıdır. Yorum davası ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) Yalnizl B) YBİI'HZ |il C) Ive || D) II ve III E) |, II ve III
Yorumlar
  • 0 Yorum