Toplu İş Hukuku 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Toplu İş Hukuku 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Türkiye'de & toplu sözleşme modeli aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmişür? A) B) 818 sayılı Borçlar Kanunu 5018 saym İşçı ve İşveren Sendıkaları ve Sendikalar Kanunu 275 saywlı Toplu İş Sozleşmesı, Grev ve Lokavt Kanunu 3008 sayılı İş Kanunu 1938 sayılı Cemiyeller Kanunu
Yorumlar
  • 0 Yorum