Toplum ve İletişim 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
Toplum ve İletişim 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: Galeta ve (elevizyon kuruluşlarının gündelık okuyucu va izleyicı mektupları ya da ıeıeıonıan ılekısım suracının hangı öğesini açıklar? > Karım un ) ) Meu ) Gurunu ) ) UO Ahm Gen bıldmm m
Yorumlar
  • 0 Yorum