Toplum ve İletişim 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru

2.Soru
Toplum ve İletişim 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru
transkript: Aşağıdakı kılle iısnşim araçlarından hangisı, çıft yonlu akışı & etkin düzeyde sağar? A) Internet B) Telewzyun (:) Fırm D) Radyo E) Gazete
Yorumlar
  • 0 Yorum