Toplum ve İletişim 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
Toplum ve İletişim 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15. Aşağıdakilerden hangısi, halkla ılıskıler vaaııyetıerınde kullanılan araclardan bırı aegııaın A) Besıharacîar B) Dedwkodu vesoywenn C) Gorsel ışııse» araçlar D) Organızasyonlar Ey Yenımedya aradan
Yorumlar
  • 0 Yorum