Toplum ve İletişim 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Toplum ve İletişim 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 57 Tematik yayınların ortaya çıkmasında aşağıdakı oğelerden hangisı etkili olmamıştır? A) Televvzyon aiıcwlarmm ucuzlaması E) Evlerden am sayısımn çoğalmasw C) Vzbeywcwlenn :ukeum zercmwenne gore sanınandımması D) lzîeywcwlsnn (ukeum aıışkannkwanna gore smmandırııması E) ızıeym begennerınm benzeşmesw
Yorumlar
  • 0 Yorum