Toplum ve İletişim 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
Toplum ve İletişim 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: 3. Bir filmin üretim sürecini tanımlayan aşamalar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir? A) Sonhazırlık — Kurgu — Gösterim B) Önhazwrlık - Kurgu - Gösterim C) Çekwm - Kurgu - Gösterım D) Onhazwrlık — Çekwm — Kurgu E) Sonhazırlık — Kurgu — Çekim
Yorumlar
  • 0 Yorum