Topluma Hizmet Eğitimi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Topluma Hizmet Eğitimi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11. Aşağıdakilerden hangisi İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinlik çalışmalarının yapılmasına ilişkin esasları arasında yer almaz? A) Bir öğretmenin yainızca bir öğrenci kulübündegörevlendinimesi 3) Iigı, istek ve yetenekleri doğrultusunda danışman öğretmenierin beirrlenmesi C) Planlanan etkiniiklerin, okui ve Veii işbirliği içindeyür ülmesi D) Oğrencilerin yapacakları çalişmaların tamamlanma durumunun karnede belimlmesı E) Oğrenciyle ilgili değeriendirme sonuçlarının öğrencı dosyasına ışienmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum