Topluma Hizmet Eğitimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Topluma Hizmet Eğitimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Aşağıdakilerden hangisi eğilim kurumlarında öğrencilerin toplumsallaşmasını sağlayan topluma hizmet çalışmalarının yarattığı olumlu etkilerinden biri deg' ildir? A) Kendini tanıma B) Sorumîuluk alma C) Empan Kurma D) Üzsaygı gelışlırme E) Boş zaman yaratma
Yorumlar
  • 0 Yorum