Topluma Hizmet Eğitimi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Topluma Hizmet Eğitimi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Toplum : oluşturulmasına, sosyal ve kültürel ilışkiıerin geliştirilmesina liderlik yeteneklerinin geliştirilmesine ve öğrencilerin boş zamanlarının değerlen Imesine hizmet eden yüksekögretim öğrenci kulübü aşağıdakilerden hangisidir? A) Arkeoloji kulübü B) Çağdaş eğ im kul" " C) Kentsel gelişım kuîübu D) Turızm ve gezi kulübü E) Edebiyal kulübü
Yorumlar
  • 0 Yorum