Topluma Hizmet Eğitimi 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 1.Soru

1.Soru
Topluma Hizmet Eğitimi 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Proje özetinin yazımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? > ) Projenin amaç ve yöntemini ıçermeiidirv ) En az 100 en fazla 200 kelime olmalıdır. ) İçeriği doğru bir şekilde yansıtmalıdır. ) ) DOW Kısa ve öz olmahdır. Genellikle alıntılara dayanmahdır. m
Yorumlar
  • 0 Yorum