Topluma Hizmet Eğitimi 2017 - 2018 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
Topluma Hizmet Eğitimi 2017 - 2018 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15. |. Öğrencilere eklemen bilgi ve becerinin, edınilen bılgı ve beceriyle bülünieşmesi ||. Sosyal ilişki ağianyla öğrencilerin sosyal sermayesinin gelişwmıne katkı sunuîması ||| Öğrenciler loplumsa! yarar güden proje etkinlıkleriyle yem ilişki ağlarına katılması Yukarıdakilerden hangileri topluma hizmet eğ minin işleyişinde. sosyal sermayenin geliş |mesine yönelik öğrenciler açısından sunulan fırsatlardandır? A) Yainızl B) Yaînız || C) Ive lll D) II ve III E) |, II ve III
Yorumlar
  • 0 Yorum