Topluma Hizmet Eğitimi 2017 - 2018 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
Topluma Hizmet Eğitimi 2017 - 2018 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: |. Akademık Ve sosyal kazanımların farkla alanlara uyarlanmasını sağlama ||.Olum1u benhk algısmın gelıştırılmesıne yonehkhrsatlarsunma |||.Toplumsal sorunlara ilışkin farkındalık kazandırma Yukarıdakilerden hangileri topluma hizmet eğiti nin bireysel kazanımlara yönelik yararları arasında yer alır? A) Yalmzl B) Ive || C) ive III D) ]| ve III E) !, II ve III
Yorumlar
  • 0 Yorum