Topluma Hizmet Eğitimi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Topluma Hizmet Eğitimi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5. |. Yaşrllar arasmda yapllan bir toplamıdır. ||. Kadınlar, erkekler, gençler ve yaşlılar birlikte katılır. |||.Genellikle haftada bir yapılan sohbel loplanlısıdır. Erfene ile ilgili yukarıdaki Madelerden hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Ive || C) IVF.ı lll D) ıı ve ııı E) |, II ve III
Yorumlar
  • 0 Yorum