Turizm İçin 1ngilizce 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
Turizm İçin 1ngilizce 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: ....................... is the person who is responsıbbe for provwdıng advıce on travel, makıng reservatıorıs for varwous functıons and events Which of the following completes the sentence above? Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A) Bellhop ) Concıerge C) Receptionist ) Doorman ) Housekeeper
Yorumlar
  • 0 Yorum